Reglement

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke diefstal of schade (eender welke, ook door stroompanne).
 • Roken is buiten te doen
 • De lanlocatie is enkel toegankelijk voor de deelnemers van de lan! Bezoek is toegelaten mits toestemming van het bestuur.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eender welke informatiedrager.
 • Je mag eigen consumptiemateriaal meenemen maar, eigen drank of eten mag NIET in de keuken gelegd worden. Neem je liefst je eigen voedingsstoffen mee, dan zorg je er voor dat die ergens op jouw plaats, uit de weg van anderen zich bevinden. Alles wat in de keuken ligt is van iedereen ! Er zal genoeg eten en drinken worden aangeboden tegen uiterst democratische prijzen.
 • Ook word je verwacht een UTP-kabel (10 meter) en een stekkerblok mee te nemen aangezien er per persoon maar 1 stopcontact voorzien is.
 • Computer kasten worden op de vloer geplaatst.
 • Er worden geen luidsprekers of andere vormen van geluidsoverlast toegestaan !
 • Er wordt niet aan andermans uitrusting gekomen zonder toestemming, ook niet aan het reeds aanwezige material dat door veldvenne.LAN beschikbaar wordt gesteld.
 • Geen druggebruik én/of bezit. Wij voeren een absoluut zero-tolerance beleid !
 • Bij ontoelaatbaar gedrag (diefstal, geweld, al dan niet fysiek, druggebruik, etc...) kan de persoon in kwestie verwijderd worden en kan hem de toegang tot de verdere activiteiten van de vereniging ontzegd worden. Ook kan die persoon zijn lidmaatschap verliezen.
 • Het bestuur kan belissingen treffen op eender welk moment en deze dienen gerespecteerd te worden.
 • Alle communicatie met het bestuur kan via het contactformulier of via email.